15 maja 2014r. uczniowie klas pierwszych SP w Baborowie, uczestnicy zajęć „Mali Ratownicy” wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem KRUS z Głubczyc - Panią Barbarą Ziółko, które dotyczyło bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

Była to okazja do wzbogacenia swojej wiedzy na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa i utrwalania nawyków prawidłowych zachowań, a także podnoszenia znaczenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie dziękujemy Pani Barbarze Ziółko za przekazanie naszym dzieciom niezwykle ważnych treści i wspólną pracę na rzecz podnoszenia świadomości dotyczącej dbania o własne bezpieczeństwo.

Lidia Wrzos